Laryngolog

laryngolog1

Dr n. med. Roman Stablewski

Specjalista otolaryngolog, audiolog, specjalista medycyny lotniczej

 • Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

 • Staże specjalizacyjne odbył pracując w Klinice Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Januszy Kubiczkowej i dr. n. med. Zbigniewa Kaczorowskiego

 • Pracę doktorską na temat wpływu obniżonego ciśnienia atmosferycznego na narząd słuchu i układ równowagi wykonał pod opieką promotora prof. dr. hab. n. med. Januszy Kubiczkowej

 • Uczestniczył wielokrotnie w szkoleniach i stażach krajowych i zagranicznych.

 • W ambulatoryjnej praktyce specjalistycznej zajmuje się chorobami jamy ustnej, gardła, nosa, zatok przynosowych, krtani, uszu i wskazaniami do postępowania zabiegowego.

 • Niedosłuchy z szumami lub bez, zawroty głowy, bezdechy senne, chrapanie zaburzenia drożności nosa z upośledzeniem drożności trąbek słuchowych zwłaszcza podczas lotów są jednymi z częściej diagnozowanych schorzeń.

 • Wykonuje operacje w zakresie jamy ustnej (plastyka podniebienia), gardła (usunięcie migdałków podniebiennych), nosa (plastyka przegrody nosa, plastyka małżowin nosa, usuwanie polipów), zatok przynosowych (endoskopowo, klasycznie), krtani (mikrochirurgiczne usunięcie zmian polipowatych, obrzękowych, rozrostowych), uszu (drenaż wentylacyjny), szyi (torbiele, ślinianki podżuchwowe).

 • Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

 • Staże specjalizacyjne odbył pracując w Klinice Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Januszy Kubiczkowej i dr. n. med. Zbigniewa Kaczorowskiego

 • Pracę doktorską na temat wpływu obniżonego ciśnienia atmosferycznego na narząd słuchu i układ równowagi wykonał pod opieką promotora prof. dr. hab. n. med. Januszy Kubiczkowej

 • Uczestniczył wielokrotnie w szkoleniach i stażach krajowych i zagranicznych.

 • W ambulatoryjnej praktyce specjalistycznej zajmuje się chorobami jamy ustnej, gardła, nosa, zatok przynosowych, krtani, uszu i wskazaniami do postępowania zabiegowego.

 • Niedosłuchy z szumami lub bez, zawroty głowy, bezdechy senne, chrapanie zaburzenia drożności nosa z upośledzeniem drożności trąbek słuchowych zwłaszcza podczas lotów są jednymi z częściej diagnozowanych schorzeń.

 • Wykonuje operacje w zakresie jamy ustnej (plastyka podniebienia), gardła (usunięcie migdałków podniebiennych), nosa (plastyka przegrody nosa, plastyka małżowin nosa, usuwanie polipów), zatok przynosowych (endoskopowo, klasycznie), krtani (mikrochirurgiczne usunięcie zmian polipowatych, obrzękowych, rozrostowych), uszu (drenaż wentylacyjny), szyi (torbiele, ślinianki podżuchwowe).